موج سرگردان موجم ولی خاموش و خسته با دست خود در هم شکسته ، گفتم به خود ای موج سرگردان که اخر بنگر به خود چه بودی و اکنون چه هستی ؟ حاصل چه بود از ان غرور بی دلیل ات ؟اخر به دست صخره ساحل شکستی http://delnevashtehae1moj.mihanblog.com 2018-06-19T05:02:54+01:00 text/html 2018-06-09T11:02:49+01:00 delnevashtehae1moj.mihanblog.com تیشه http://delnevashtehae1moj.mihanblog.com/post/342 <font face="Mihan-Iransans" size="3">تو جلسه نشسته ام .هنوز جدی نشده دوستان مشغول تعریف كردن از تعطیلات و سفر هستن یكی از گرونی میناله و دیگری از ترافیك . یكی از بچه ها میگه شما كجا بودین تعطیلات ؟ میگم تهران .میگه بهترین كار رو شما كردین .فقط نگاش میكنم .....................</font><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">موبایلم زنگ میخوره از خونه فاطمه است .فكر میكنم حتما یلدا و یاسین برگشتن میخوان باهام حرف بزنن .جواب نمیدم ترجیح میدم تنها باشم تابا هاشون یه دل سیر قربون صدقه بازی كنم .معمولا وقتی جواب نمیدم میدونن حتما كار دارم و دیگه زنگ نمیزنن .ولی انگار بیخیال نمیشن پشت هم زنگ میخوره مطمن میشم داستان احوالپرسی نیست .الو جانم ؟ فاطمه میگه ببخشید مجبور شدم پشت هم زنگ بزنم از دادگستری نامه اومده به اسم مرتضی ... فامیلی شما است ولی اسمش ؟ نمیدونم بگیرم یا نه شما مرتضی ندارین كه . میگم بگیر حسن تو شناسنامه مرتضی است .</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">نمیدونم قرار چه اتفاقی پیش بیاد .فقط میدونم روزای سختیه .همه ریشه ها با تمام زحمت های كه براشون كشیده شده بود رو داریم تیشه میزنیم بهش .فقط امیدوارم این روزهای كابوس وار تموم بشه .&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">كاش بودی . فقط بودی كاش فقط میشد حتی توهم داشتنت رو داشت حتی پوشالی&nbsp;</font></div> text/html 2018-05-31T23:14:53+01:00 delnevashtehae1moj.mihanblog.com از ت دلگیرم ای دنیا http://delnevashtehae1moj.mihanblog.com/post/341 <font face="Mihan-Iransans" size="3">از ت دلگیرم ای دنیا !!!!!!</font><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">تو این روزهای تكراری ،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">تو از هر كس طلب داری ، به من خیلی بدهكاری&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">ما انسانها موجودات عجیبی هستیم &nbsp;،فقط دوست &nbsp;داریم &nbsp;طرف مقابلمون &nbsp;در یك رابطه رو محكوم كنیم و هیچ سهمی برای كاستی ها خودمون قائل نیستیم . چرا فقط كم كاری ، بی توجهی ، &nbsp;اشتباه طرف مقابل رو &nbsp;بولد میكنیم ؟ و تمامی آن رابطه رو به &nbsp;دلیل بد عهدی طرف مقابل زیر سوال میبریم و همه چیز رو با اون خط كش در دست میسنجیم &nbsp;. نمیدونم شاید دلیلش این باشه كه ما آدمها علاقمند هستیم &nbsp;خودمون &nbsp;رو مبرا از هر اشتباه و اشكالی بدونیم &nbsp;وهر كدوممون تصور میكنیم قربانی هستیم ودر حق مان جفای بزرگی شده . من میدانم مقصرم و حتی مطمنم باعث نزول شان شما شدم و خسارت جبران ناپذیری به شما وارد كردم و تاوان این اشتباه رو هم روری هزار بار دارم میدم .</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">یه زمانی تا جون داشتم بحث میكردم .تحلیل میكردم نكته به نكته مبحث رو تحلیل میكردم &nbsp;از وقتی كه تحلیل ها رسیده به مسائل جزئی و حاشیه ای &nbsp;دیگه فقط ول میكنم ومیرم .نمیدونم پیر شدم یا عاقل یا هر دو &nbsp;</font></div> text/html 2018-05-27T21:49:38+01:00 delnevashtehae1moj.mihanblog.com وایسا دنیا من میخوام پیاده شم http://delnevashtehae1moj.mihanblog.com/post/340 <font face="Mihan-Iransans" size="3">دقیقا همون جای ایستاده ام كه رضا صادقی میگه وایسا دنیا من میخوام پیاده شم .همیشه و همه جا میگن بعد هر سختی یه اسونی هم هست با خودم میگفتم خدایا شكرت پكیچ منو از شش ماهگی كه كامل كردی به نظرم وقتش روزای خوب بیاد .شهریور كه اومد سرخوش از اینكه صدا مو شنیده ..........</font><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">حالا با شنیدن این خبر و اتفاق &nbsp;مطمن شدم تو اصلا عادل كه نیستی هیچ بی رحم هم هستی&nbsp;</font></div> text/html 2018-05-20T09:13:44+01:00 delnevashtehae1moj.mihanblog.com خسته ام از بازی این پنجره ی وابسته http://delnevashtehae1moj.mihanblog.com/post/339 <h2 class="title" style="text-align: justify; margin: 0px; padding: 15px 15px 0px 0px; color: rgb(255, 102, 0);"><a href="http://khaterate-khatereh.blogsky.com/1396/12/01/post-51/%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D8%AF%D8%A7" style="text-decoration: none; color: rgb(102, 153, 204); background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3" face="Mihan-Iransans">خسته ام&nbsp;</font></a></h2><div class="text" style="padding: 15px 15px 10px 0px; line-height: 1.8em;"><p style="text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(85, 85, 85);"><span style="color: rgb(63, 63, 63); text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3" face="Mihan-Iransans">این روزها تلخ می گذرد ، دستم می لرزد از توصیفش</font></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;"></p><p style="text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(85, 85, 85);"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="3" face="Mihan-Iransans"><br style="outline: 0px; box-sizing: border-box; clear: both; color: rgb(63, 63, 63); text-align: center;"></font></p><font style="color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;" size="3" face="Mihan-Iransans"><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(63, 63, 63); text-align: center;">همین بس که :</span></div></font><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;"></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;"></p><p style="text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(85, 85, 85);"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="3" face="Mihan-Iransans"><br style="outline: 0px; box-sizing: border-box; clear: both; color: rgb(63, 63, 63); text-align: center;"></font></p><font style="color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;" size="3" face="Mihan-Iransans"><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(63, 63, 63); text-align: center;">نفس کشیدنم در این مرگِ تدریجی، مثل خودکشی است</span></div></font><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;"></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;"></p><p style="text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(85, 85, 85);"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="3" face="Mihan-Iransans"><br style="outline: 0px; box-sizing: border-box; clear: both; color: rgb(63, 63, 63); text-align: center;"></font></p><font style="color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;" size="3" face="Mihan-Iransans"><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(63, 63, 63); text-align: center;">با تیغِ کُند</span></div></font><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;"></p><p style="text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(85, 85, 85);"><span style="color: rgb(63, 63, 63); text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3" face="Mihan-Iransans">......................................................................................</font></span></p><p style="text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(85, 85, 85);"><span style="color: rgb(63, 63, 63); text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;"></p><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(63, 63, 63); text-align: center; font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">امــروز</span></div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="3" face="Mihan-Iransans"><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(63, 63, 63); text-align: center;">دلــم تنگ دیــروزی است</span></div><span style="color: rgb(63, 63, 63); text-align: center;"><div style="text-align: justify;">که میگفتــی :</div></span><span style="color: rgb(63, 63, 63); text-align: center;"><div style="text-align: justify;">“فردایــت را می ســـازم …”</div></span></font><p></p><p style="text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(85, 85, 85);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span style="color: rgb(63, 63, 63); text-align: center;">.......................................................................</span><span style="color: rgb(63, 63, 63); text-align: center;">........</span></font></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;"></p><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(63, 63, 63); text-align: center; font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">.</span></div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(63, 63, 63); text-align: center; font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">تمام تنم میلرزد…</span></div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(63, 63, 63); text-align: center;">از زخمهایی که خورده ام..!!</span></div><span style="color: rgb(63, 63, 63); text-align: center;"><div style="text-align: justify;">من از دست رفته ام…شکسـ ــ ـ ـته ام</div></span><span style="color: rgb(63, 63, 63); text-align: center;"><div style="text-align: justify;">می فهمی؟؟</div></span><span style="color: rgb(63, 63, 63); text-align: center;"><div style="text-align: justify;">به انتهای بودنم رسیده ام</div></span><span style="color: rgb(63, 63, 63); text-align: center;"><div style="text-align: justify;">اما…!</div></span><span style="color: rgb(63, 63, 63); text-align: center;"><div style="text-align: justify;">اشــــــک نمیریزم</div></span><span style="color: rgb(63, 63, 63); text-align: center;"><div style="text-align: justify;">پنهان شده ام پشت</div></span><span style="color: rgb(63, 63, 63); text-align: center;"><div style="text-align: justify;">لبخـــندی که درد میــــکند</div></span></font></span><p></p><p style="text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(85, 85, 85);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(63, 63, 63); text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></span></span></p><p style="text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(85, 85, 85);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(63, 63, 63); text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></span></span></p><p style="text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(85, 85, 85);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(63, 63, 63); text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></span></span></p><p style="text-align: justify; font-size: 9pt; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4"><span style="color: rgb(63, 63, 63); font-family: tahoma; text-align: center;"><br></span></font></span></p><p style="font-size: 9pt; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma; text-align: right;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4"><span style="color: rgb(63, 63, 63); font-family: tahoma; text-align: center;"><br></span></font></span></p><p style="font-size: 9pt; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma; text-align: right;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4"><span style="color: rgb(63, 63, 63); font-family: tahoma; text-align: center;"><br></span></font></span></p><p style="font-size: 9pt; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma; text-align: right;"><font color="#3f3f3f" size="4" style="text-align: center; font-family: tahoma;">مهدی </font><font color="#3f3f3f" size="1" style="text-align: center; font-family: tahoma;">موسوی</font></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><font color="#3f3f3f" size="1"><br></font></p></div> text/html 2018-05-19T05:01:48+01:00 delnevashtehae1moj.mihanblog.com تولدت مبارك http://delnevashtehae1moj.mihanblog.com/post/338 <font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;نمیدونم تو رو چی باید خطاب كنم دوست .برادر .تكیه گاه. تو همیشه تمام تلاشت رو میكردی برای من بهترین باشی با تو خیلی چیزا رو فهمیدم و تجربه كردم این روزها كه از همه چیز بریدم و در گوشه ای رینگ &nbsp;افتاده ام واز هر طرف ضربه ای نوش جان میكنم مرور زمان &nbsp;حرفهای تلخ تو بهم ثابت كرد . &nbsp;</font><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp; هیچ چیز دردناك تر از این نیست كه &nbsp;روز تولدت فقط بشه بهت پیام تبریك داد .</font><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">تولدت مبارك&nbsp;</font></div></div> text/html 2018-05-15T11:00:46+01:00 delnevashtehae1moj.mihanblog.com حیرت انگیز http://delnevashtehae1moj.mihanblog.com/post/337 <p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center; line-height: 22px; color: rgb(84, 85, 85); font-family: BYekan, Arial, &quot;Times New Roman&quot;, Verdana; font-size: 13.3333px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 255);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">?what is love&nbsp;</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center; line-height: 22px; color: rgb(84, 85, 85); font-family: BYekan, Arial, &quot;Times New Roman&quot;, Verdana; font-size: 13.3333px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 255);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">A:Luv is wen sum1 breaks ur heart</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center; line-height: 22px; color: rgb(84, 85, 85); font-family: BYekan, Arial, &quot;Times New Roman&quot;, Verdana; font-size: 13.3333px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 255);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">n d most amazing thing</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center; line-height: 22px; color: rgb(84, 85, 85); font-family: BYekan, Arial, &quot;Times New Roman&quot;, Verdana; font-size: 13.3333px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 255);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">is tat u still luv them</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center; line-height: 22px; color: rgb(84, 85, 85); font-family: BYekan, Arial, &quot;Times New Roman&quot;, Verdana; font-size: 13.3333px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 255);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">wid every broken piece…!</strong></span></p><div><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 12pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 255);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">&nbsp;وقتی میگفتی من هستم تا آخرش همیشه تردید داشتم .میدانستم شكستنی تر از آن هستی كه &nbsp;بمانی . روزی كه گفتی تا همین جا هم بهای زیادی دادم برا ماندن ........... كاش وطن &nbsp;جای برای ماندن بود . وقتی هوای آسمان ابری است باید رفت .باید رفت باید رفت</strong></span></div> text/html 2018-05-09T19:28:41+01:00 delnevashtehae1moj.mihanblog.com شرافت ترامپی http://delnevashtehae1moj.mihanblog.com/post/335 <div><br></div><div>‍<font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در دوران مبارزات انتخاباتی وعده های عجیب و غریب فراوانی می داد!</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;او میگفت: اگر رئیس جمهور شود، آمریکا از پیمان زیست محیطی پاریس خارج می شود! پیمانی که پس از ٢۵ سال مذاکره به نتیجه رسیده بود، و او از این پیمان خارج شد!</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;او میگفت: شاخص کل سهام داوجنز که میانگین ٣٠ سهام برتر بورس وال استریت هست را نه تنها از سقوط نجات می دهد که به رکورد ٢٠ هزار واحد خواهد رساند! و او این کار را کرد، امروز شاخص کل داوجونز به بیش از ٢۴ هزار واحد رسیده است!</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;او میگفت: نرخ بیکاری در آمریکا را طی یک سال از ١٠ درصد به زیر ۵ درصد خواهد رساند! و او این کار را کرد! نرخ بیکاری در آمریکا اکنون به ۴ درصد رسیده است!</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;او میگفت: نرخ رشد اقتصادی آمریکا را تا پایان سال ٢٠١٧ که در دولت اوباما کمتر از ١ درصد بود به بیش از ٣ درصد خواهد رساند! و او این کار را کرد! نرخ رشد اقتصادی آمریکا در حال حاضر با رقم ٣/٢ درصد بالاترین نرخ رشد در بین کشورهای صنعتی و توسعه یافته است!</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;او می گفت: در صورت پیروزی اورشلیم را به عنوان پایتخت ابدی اسرائیل به رسمیت خواهد شناخت و او این کار را کرد!</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;او می گفت: اگر پیروز شود توافق برجام را به شکل فعلی قبول نخواهد داشت و جلو فروش هواپیمای بویینگ به ایران را خواهد گرفت! و او این کار را کرد! توافق برجام با وجود مخالفت اروپا، روسیه و سایر کشورها، با فشار آمریکا در حال فروپاشی است و مجوز فروش بویینگ به ایران لغو گردید!</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;او می گفت: اگر به او رای دهند در مرزهای جنوبی آمریکا دیواری بلند بین مکزیک و آمریکا خواهد ساخت و پول ساخت آن را هم از مکزیک خواهد گرفت! و او این کار را کرد! ترامپ با خروج از توافق تجارت آزاد با مکزیک و کانادا (نفتا) برای واردات کالاهای مکزیکی ٢٠ درصد عوارض وضع کرد! تنها در سال گذشته مکزیک بیش از ٢٣٠ میلیارد دلار به آمریکا کالا صادر کرده است و آمریکا بیش از ۴٠ میلیارد دلار عوارض واردات بدست آورده که آن را برای ساخت دیوار مرزی اختصاص داده است!</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;او می گفت: تمام هزینه های سازمان ملل و یونسکو به عهده آمریکاست و کشورهای دیگر حق عضویت خود را درست پرداخت نمی کنند و اگر این کار را نکنند آمریکا از یونسکو خارج و بودجه سازمان ملل را کاهش می دهد! و او این کار را کرد! آمریکا از سازمان یونسکو خارج شد و بودجه سازمان ملل را ۵٠ درصد کاهش داد!</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">و ده ها وعده عملیاتی شده دیگر آن هم فقط طی یک سال! با وجود تمام مخالفتهای داخلی و جهانی علیه ترامپ!</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">آقایان سیاستمدار و مسئول ایرانی! شما که در وعده دادن از یکدیگر پیشی می گرفتید! باید به شما گفت؛ کمی شرافت ترامپی داشته باشید!</font></div> text/html 2018-05-07T11:37:47+01:00 delnevashtehae1moj.mihanblog.com لعنت به همه دلبستگیها http://delnevashtehae1moj.mihanblog.com/post/334 <font face="Mihan-Iransans" size="3">دوباره این فرودگاه لعنتی نزدیكانم رابلعید .</font><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">*نه میتوانیم بمیریم ،نه میتوانیم زندگی كنیم ، نه میتوانیم همدیگر راببینیم ،نه میتوانیم همدیگر را ترك كنیم به تنگنای عجیبی افتاده ایم&nbsp;</font></div></div> text/html 2018-05-01T08:41:47+01:00 delnevashtehae1moj.mihanblog.com مناسبتها http://delnevashtehae1moj.mihanblog.com/post/333 <font face="Mihan-Iransans" size="3">خوشبخت ترین موجودات كانگورها هستن وقتی از هر چیزی بترسن یا خسته شوند به اغوش مادرشان پناه میبرن و همیشه در نزدیك ترین جا به مادر هستن چسبیده به جسمش ..............</font><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">روز معلم شد ولی دیگر تونیستی به تو تبریك بگویم .مناسبتها می ایند و میروند روز مادر . روز پدر . روز معلم .روز كارگر &nbsp;روز مرد...... چرا تمام نمیشود این روزها&nbsp;</font></div> text/html 2018-05-01T07:50:18+01:00 delnevashtehae1moj.mihanblog.com وفاداری http://delnevashtehae1moj.mihanblog.com/post/332 <font face="Mihan-Iransans" size="3">با یك دوست جانور شناس ودامپزشك استرالیای صحبت میكردم به اوگفتم در كشور من گربه را به بی صفتی میشناسن و سگ را به مرام معرفت و وقتی هم به رفتار ایندو حیوان نگاه میكنیم چندان بی ربط هم نیست .توضیحش جالب بود میگفت گربه همه موجودات رو مثل خودش میبیند مثلا صاحبش را فكر میكند گربه ای است مثل خودش فقط با جثه بزرگتر به همین دلیل هم از سر كول صاحبش بالا می رود و چنگ و گاز میگیرد و ما اورا محكوم میكنیم به بی صفتی . ولی سگ این را تشخیص میدهد كه جایگاه صاحبش بااومتفاوت است و همیشه فاصله اش را حفظ میكند او درك میكند صاحبش یك انسان است و رفتار انسان گونه در شان آدمیت با اودارد ولی گربه چون صاحبش را یكی از جنس خودش میبیند رفتار حیوان گونه انجام میدهد به راحتی از صاحبش میگذرد وهمه او را محكوم میكنیم به بی صفتی و سگ را به وفاداری ..... در بعضی از حیوانات متداول است وقتی میبینن كه حیوانی مریض یا ناتوان است اورا میكشند چون میدانن در طبیعت وحش حیوان بیمار و رنجور جای ندارد . این روزها وقتی دلتنگی از تو امانم را میبرد پیام هایت را میخوانم و خودم را آرام میكنم &nbsp;هر چند من هنوز هم مثل تو نشدم كه دلتنگت نشوم بیشتر به این فكر میكنم شاید اینهمه خشم و حمله برای همین بود كه من هم مثل تو شوم&nbsp;</font> text/html 2018-04-28T06:00:42+01:00 delnevashtehae1moj.mihanblog.com بعضی وقتها http://delnevashtehae1moj.mihanblog.com/post/323 <p align="justify" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">بعضی وقتها دلم می خواهد خودم را لوس کنم اما بلد نیستم...بعضی وقتها دلم می خواهد کتاب بنویسم اما بلد نیستم...بعضی وقتها دلم می خواهد گریه کنم اما بلد نیستم...بعضی وقتها دلم می خواهد احساساتم را نشان دهم اما بلد نیستم..بعضی وقتها دلم می خواهد مانند یک دختر رام و سر به راه رفتار کنم اما بلد نیستم...بعضی وقتها می خواهم بی خیال همه چیز شوم اما باز هم بلد نیستم... هی&nbsp;<font color="#ff0000" style="margin: 0px auto; padding: 0px;">مریم</font>...با این سن و سال هیچی بلد نیستی..پس تو چه یاد گرفته ای در این زندگی نکبتی؟فقط می دانم دلم می خواهد گاهی...گاهی...درک شوم....بی سوال....بی انتظار....</font></p><p align="justify" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><em style="margin: 0px auto; padding: 0px;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">پ ن: نمی دانم آیا می توانم سرم را بر شانه های شما بگذارم و اشک بریزم؟با دستهای فروافتاده و رخوت خواب آوری که پس از آن همه خستگی به سراغ آدم می آید به شما پناه بیاورم،در حالیکه سخت مرا بغل زده اید و گرمای تن خود را به من وا می گذارید،گاهی با دو انگشت میانی هردو دست نوازشم کنید و دنده هایم را بشمارید که ببینید کدامش یکی کم است،و گاه که به خود می آیید با کف دستها به پشتم بزنید آرام؟بی آنکه کلامی حرف بزنید یا به ذهنتان خطور کند که من چرا گریه می کنم،چه مرگم است؟ بی آنکه بپرسید من که ام،از کجا امده ام،وچرا اینقدر دل دل می زنم مثل گنجشکی باران خورده؟</font></em></p><p align="justify" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; عباس معروفی</font></p> text/html 2018-04-25T08:19:32+01:00 delnevashtehae1moj.mihanblog.com تلنگر http://delnevashtehae1moj.mihanblog.com/post/331 <div><font face="Mihan-Iransans" size="3">ﭼﻮﺏ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺧﺪﺍ ﻧﺎﻣﺮﺋﻴﺴﺖ ...</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">ﻧﻪ ﻛﺴﻲ ﻣﻴﻔﻬﻤﺪ ؛ ﻧﻪ ﺻﺪﺍﻳﻲ ﺩﺍﺭﺩ ...</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">ﻳﻚ ﺷﺒﻲ ﻳﻚ ﺟﺎﻳﻲ ...</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">ﻭﻗﺘﻲ ﺍﺯ ﺷﺪﺕ ﺑﻐﺾ ؛ ﻧﻔﺴﺖ ﻣﻴﮕﻴﺮﺩ ...</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">ﺧﺎﻃﺮﺕ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ ...</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">ﻛﻪ ﺷﺒﻲ ﻳﻚ ﺟﺎﻳﻲ ...</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">ﺑﺎﻋﺚ ﻭ ﺑﺎﻧﻲ ﻳﻚ ﺑﻐﺾ ﺷﺪﻱ</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">ﻭ دلی ﺳﻮﺯﺍﻧﺪﻱ ...</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﻓﻜﺮ ﻧﻤﻴﻜﺮﺩﻱ ﺑﻐﺾ</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">ﭘﺎ پی ﺍﺕ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ...</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">ﻭ ﺷﺒﻲ ﻳﻚ ﺟﺎﻳﻲ ...</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">ﻣﻴﻨﺸﻴﻨﺪ ﺳﺮ ﺭﺍﻩ ﻧﻔﺴﺖ ...</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">ﻭ ﺗﻮ ﻫﻢ ﺑﺎﻻﺟﺒﺎﺭ ...</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">ﻫﺮ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺻﺪﺑﺎﺭ ...</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">ﻣﺤﺾ ﺁﺯﺍﺩﻱ ﺭﺍﻩ ﻧﻔﺴﺖ ...</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">ﺑﻐﺾ ﺭﺍ ﻣﻴﺸﻜﻨﻲ ...</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">ﺁﺭﻱ ؛ ﺍﻳﻦ ﭼﻮﺏ ؛ ﭼﻮﺏِ ﺧﺪﺍﺳﺖ ..</font></div> text/html 2018-04-24T00:38:56+01:00 delnevashtehae1moj.mihanblog.com نوازش http://delnevashtehae1moj.mihanblog.com/post/330 <div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">اریک برن می گوید: نخاع بی نوازش خشک می شود.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">نوازش ها می توانند تماس بدنی، تحسین، یا بجا آوردن صرف باشند.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">نوازش های مثبتی مثل لبخند زدن، گوش دادن، گرفتن دست ها، یا گفتن جمله دوستت دارم، در طرف مقابل احساس خوب بودن ایجاد می کنند.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">به این نوازش ها (( کرک های گرم)) نیز می گویند.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">نوازش های منفی، بجا آوردن های دردناکی مثل زخم زبان زدن، تحقیر کردن، سیلی زدن، توهین کردن، یا جملاتی چون از تو متنفرم هستند.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">به این نوازش ها، (( خارهای سرد)) می گویند</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">. نوازش منفی در طرف مقابل احساس غیر خوب بودن ایجاد می کند.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">با این حال حتی این نوازش های نا خوشایند هم می توانند جلوی خشک شدن نخاع را بگیرند.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">به همین دلیل آدم ها نوازش منفی را به نوازش نشدن ترجیح می دهند.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><br></div> text/html 2018-04-19T22:49:54+01:00 delnevashtehae1moj.mihanblog.com سكوت http://delnevashtehae1moj.mihanblog.com/post/328 <font face="Mihan-Iransans" size="4">شب از نیمه گذشته ومن مثل همیشه بیدارم .وسكوت تمام فضا را پر كرده است .هنوز &nbsp;گیج ام از حرفهای تلخی كه مثل مسلسل برسرم ریختی البته این دفعه اول نبود چندین بار چنین رفتاری را دیده بودم وهر بار خودم را قانع كرده بودم در شرایط بد روحی به سر میبره ..باید ملاحظه شو كرد ..... ولی نمیدونم چرا اون یكبار اینطور فكر نكرد ؟ وهر بار مشكلات خودش سخت ترین وپیچیده ترین بود واز نظراون بقیه اعجوز ه های بودن كه از سرمستی فكر میكردن مشكل دارن .دلم میسوزد كه حرفهای مرا همیشه به بدترین نوع ممكن تعبیر كرد.گاهی فكر میكنم خودش هم خوب میفهمید درد من چه بود ولی ترجیحش این بودكه اینطور القا كند .</font><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">دلم میسوزد كه این مصیبت را هم مثل تمام گرفتاری های دیگر باید در تنهایی ضجه بزنم كه مبادا دیگران بوی ببرن . كاش منهم مثل تو فریاد میزدم دلجویی میشنیدم .دلم میسوزد برای خودم كه هنوز هم از تو كینه ای به دل ندارم حتی اگر از نظر تو نفرت انگیز ترین باشم&nbsp;</font></div> text/html 2018-04-19T22:00:13+01:00 delnevashtehae1moj.mihanblog.com تاریكی http://delnevashtehae1moj.mihanblog.com/post/325 <p dir="rtl" align="justify" style="text-align: right; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">بیشتر از سی و اندی سال است كه &nbsp;این پله های چوبی را طی می کنم تا برسم به جاییکه</font></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: right; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: right; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">&nbsp;آرامشم آنجاست...لای کتابها می گردم روی جلدشان دست می کشم از فریبا وفی و سارا</font></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: right; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: right; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">&nbsp;سالار می گذرم به مصطفی مستور لبخند می زنم و با حسین سناپور اوج می گیرم...با</font></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: right; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: right; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">&nbsp;عباس معروفی حالم دگرگون می شود.....با کریسیتیان بوبن در فرانسه قدم می زنم و با</font></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: right; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: right; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">&nbsp;یوستین گوردر در عالم فلسفه اش غرق می شوم....و با عباس صفاری ادبیات را مرور می</font></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: right; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: right; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">&nbsp;کنم و آلبر كامو ...اولین بار وقتی پنج ساله بودم دست دردست مادر باشوق وصف ناپذیری</font></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: right; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: right; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">&nbsp;قدم به اینجا گذاشتم پیرمرد مو سفید ارمنی كتاب فروش روبه مادر گفت چرا خبر ندادی</font></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: right; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: right; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">&nbsp;خانم كوچولو را با خود میاوری تا برایش كتاب مناسب در نظر بگیرم سالها از ان روز</font></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: right; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: right; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">&nbsp;میگذرد دیگر نه &nbsp;پیرمرد كتاب فروش در این دنیا هست ونه ..... . ولی این کتاب فروشی با</font></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: right; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: right; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">&nbsp;پله های چوبیش پاتوق من شده است...این پله های چوبی را دوست دارم...لمس کتابها</font></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: right; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: right; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">&nbsp;اصلا بوی کتابفروشی را دوست دارم...و دقایقی گپ زدن با پسرک کتابفروش که خودش</font></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: right; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: right; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">&nbsp;یک کتاب است برایم لذت بخش است....این بار هم آرام از پله ها رفتم بالا...روبه رویم</font></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: right; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: right; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: right; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">دختری بود با کفش های پاشنه بلند...تق..تق..همه سرشان را بلند می کنند....اما کسی</font></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: right; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: right; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: right; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">&nbsp;حضور من را نمی فهمد..كفش های من همیشه بی صداست.....می روم سراغ قفسه ی</font></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: right; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: right; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">&nbsp;همیشگی....پسرک كتاب فروش امد جلو...نگذاشتم سلام کند با ذوق دستم را بردم جلو و</font></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: right; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: right; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">&nbsp;گفتم: کتابی راكه برای من درنظرگرفتی روبیار..."می خندد و می رود کتاب را از گوشه ای</font></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: right; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: right; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">&nbsp;می اورد"زندگی مطابق خواسته ی تو پیش می رود.." عنوانش مرا به فکر می برد...به</font></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: right; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: right; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">&nbsp;اینکه زندگی مطابق خواسته ی من پیش رفته است؟؟؟نرفته است؟؟؟نمی دانم...انگار او</font></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: right; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: right; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">&nbsp;هم فهمید ...گفت:تو هم رفتی تو فکر؟؟؟"نگاهش کردم...به تی شرت</font></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: right; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: right; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">&nbsp;مشکیش...پرسیدم"چرا همیشه مشکی می پوشی؟؟؟" منتظر جواب نشدم...دوباره گفتم</font></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: right; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: right; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">&nbsp;بلوز رنگی هم که بپوشی &nbsp;بهت میاد..."&nbsp; خندید و گفت:"همه که مثل رفیق شما.... خوش تیپ</font></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: right; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: right; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">&nbsp;نیستن....".هیچ وقت باورم نمیشد این آدم با رفیق من . دوست باشد...اصلا 2 آدم</font></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: right; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: right; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">&nbsp;متفاوتند...این پسرک با بلوزهای مشکی...عینکی که با بندی روی گردنش آویزان است و هر</font></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: right; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: right; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">&nbsp;وقت می خواهد متنی را بخواند ان را روی چشمهایش می گذارد و من کلی با این</font></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: right; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: right; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">استایلش &nbsp;حال می کنم...ورفیق.من که اگر مارک نپوشد روزش شب نمی شود...و اصلا</font></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: right; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: right; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">&nbsp;نمی داند کتاب چیست و این حرفها برایش خزعبلاتی بیش نیست....نمی دانم...این همه</font></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: right; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: right; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">&nbsp;آدم با این همه تیپ های رنگ به رنگ به اندازه ی آقای کتابفروش برایم جالب</font></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: right; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: right; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">&nbsp;نبودند....بحث می کنیم..بعضی وقتها تبادل نظر نداریم و سر نویسنده ها دعوایمان می</font></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: right; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: right; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: right; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">&nbsp;شود..اما بعد دوباره آشتی می کنیم....تا اینکه امروز وقتی بی توجه به من به لیست کتابها</font></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: right; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: right; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">&nbsp;نگاه می کرد گفت"چقدر دیر اومدی...از آبان پارسال دیگر نیامدی. مدتهاست &nbsp;منتظرت</font></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: right; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: right; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">&nbsp;بودم....البته از مصیبت های اخیر آگاه هستم . ولی فكر میكردم همان ها باعث بیشتر</font></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: right; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: right; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">&nbsp;آمدنت میشود . ولی وقتی دو ماه گذشت ونیامدی خوشحال بودم بالاخره از دنیای</font></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: right; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: right; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">&nbsp;خودت بیرون آمدی .چیز دیگری جز كتاب تنهایت راپر كرده &nbsp;......."به نیمرخش نگاه</font></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: right; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: right; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">&nbsp;کردم...اما نگاهم نکرد...آرام گفت...زندگی هیچ وقت مطابق خواسته ی ما پیش</font></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: right; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: right; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">&nbsp;نرفته...همیشه همینش لذت بخش بوده...اما بعضی وقتها که به بعضی خواسته هام فکر</font></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: right; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: right; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">&nbsp;می کنم .....می فهمی چی می گم؟؟؟"...می فهمی؟...می دانست که می فهمم..میدانستم</font></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: right; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: right; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">&nbsp;منظورش چیست .کتاب را گرفتم...آرام پله های چوبی را پایین آمدم ...کسی نفهمید که</font></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: right; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: right; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">&nbsp;من رفتم...جز آقای صندوقدار ...انگار گاهی فایده ندارد تلاش برای مخفی كردن درد های</font></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: right; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: right; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">&nbsp;درونت ..</font></p><p dir="rtl" align="justify" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></p><p dir="rtl" align="justify" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><br></p><p dir="rtl" align="justify" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 12px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><em style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><font face="Mihan-Iransans">:آن چنان به روشنی تو &nbsp;شیفته بودم</font></em></p><p dir="rtl" align="justify" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 12px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><em style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><font face="Mihan-Iransans">که شمعی</font></em></p><p dir="rtl" align="justify" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 12px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><em style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><font face="Mihan-Iransans">روشنم کرد</font></em></p><p dir="rtl" align="justify" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 12px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><em style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><font face="Mihan-Iransans">اما من آن نور را</font></em></p><p dir="rtl" align="justify" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 12px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><em style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><font face="Mihan-Iransans">پیش از چشیدن لذتش هدر دادم؟ دادی؟&nbsp;</font></em></p><p dir="rtl" align="justify" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 12px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><em style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><font face="Mihan-Iransans">و دیدم که یکسره انعکاس تاریکیم</font></em></p><p dir="rtl" align="justify" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 12px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><em style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><font face="Mihan-Iransans">چرا که سایه ی هیبتم</font></em></p><p dir="rtl" align="justify" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 12px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><em style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><font face="Mihan-Iransans">جاده های مرا از سیاهی انباشته بود</font></em></p><p dir="rtl" align="justify" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><em style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; الساندرو پاناگولیس</em></p><p dir="rtl" align="justify" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><em style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"></em>&nbsp;</p>