موج سرگردان موجم ولی خاموش و خسته با دست خود در هم شکسته ، گفتم به خود ای موج سرگردان که اخر بنگر به خود چه بودی و اکنون چه هستی ؟ حاصل چه بود از ان غرور بی دلیل ات ؟اخر به دست صخره ساحل شکستی http://delnevashtehae1moj.mihanblog.com 2017-11-22T20:25:42+01:00 text/html 2017-11-15T08:19:39+01:00 delnevashtehae1moj.mihanblog.com دنیا http://delnevashtehae1moj.mihanblog.com/post/282 <div><font face="Mihan-Iransans" size="3">اگر زندگی</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">با تمامِ نامِ بزرگش</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">این چیزی بود که من دیدم</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">من داوطلبانه دنیایم را عوض میکنم..!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">اصلا کسی چه میداند</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">شاید دنیای زیرِ آب</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">دنیایِ بهتری است!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">دنیایی ک بزرگترین بُحرانش</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">بُحران روشن کردنِ سیگارم باشد...!</font></div><div><br></div><div>#شل_سیلور_استاین</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">مرا ببخش&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">که هر بار&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">خسته می‌شوم&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">از خانه‌ای که تو در آن نیستی‌...</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">از پنجره‌هایی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">که هر بار به تو فکر می‌کنم&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">بسته می‌ماند.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">و عبور هیچ کبوتری</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;دلگرمم نمی کند</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">مرا ببخش&nbsp;</font></div></div><div><br></div> text/html 2017-10-29T05:15:14+01:00 delnevashtehae1moj.mihanblog.com بیچاره جمعه http://delnevashtehae1moj.mihanblog.com/post/280 <font face="Mihan-Iransans" size="3">همه میگن جمعه ها غروب دلگیره ولی گاهی پنج شنبه صبح هم میتونه غم انگیز ترین روز دنیا باشه .</font> <div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div>پی نوشت:</div><div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">من مسافری معلوم به مقصد نامعلومم</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">از آراستگی جوانی</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">تا شکستگی پیری را</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">لحظه لحظه در آینه "سفر" کرده ام...</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">اما هنوز نمی دانم</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">آنجا که قرار بود</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;بنشینم و کمی زندگی کنم، کجاست ...!؟</font></div></div><div><br></div> text/html 2017-10-24T05:00:42+01:00 delnevashtehae1moj.mihanblog.com پیش پا افتادگی http://delnevashtehae1moj.mihanblog.com/post/278 <div><font size="3" face="Mihan-Iransans">یه اصلی هست به نام: "اصل پیش پا افتادگی"</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">طبق این اصل افراد به موضوعات پیش پا افتاده و مبتذل علاقه بیشتری دارند تا موضوعات اساسی و مهم، چون در موضوعات سطحی راحت تر اظهار نظر می کنن.</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">طبق این اصل ما سر موضوع خلیج فارس نگفتن رییس جمهور امریکا کلی ناراحت می شویم و اعتراض می کنیم ولی حوصله نداریم به این فکر کنیم که از همه کشورهای حاشیه این خلیجِ فارس ما بیشترین آلودگی را برایش تولید می کنیم.</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">یا دوست داریم صبح تا شب نژادپرستانه به عربها لقب سوسمارخوار و دختر زنده به گور کن و ... بدهیم ولی حوصله نداریم کمی به پیشرفت های وحشتناک عربستان و قطر و کویت و امارات توجه بکنیم. اعصابش را نداریم به این فکر کنیم که عربستانی که چهار برابر ما نفت تولید می کند به زودی پایان خام فروشی نفت رو جشن خواهد گرفت، حوصله مقایسه دانشگاه هایمان را نداریم و دوست داریم فرض کنیم عربها بی سواد، راحت طلب و بی تحلیل و بی قاعده هستند.</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">‌</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">دوست داریم در مورد مهمان نوازی مون، ای کیوی بالای ایرانی جماعت، اداره کردن ناسا توسط ایرانی ها، منشور کوروش، وصیت داریوش، خریدن بلیط های کنسرت فلان خواننده عرب توسط بهمان پولدار ایرانی و خیلی موضوعات دیگه تکراری حرف بزنیم و تکراری فوروارد کنیم و حتی زحمت نکشیم صحت و سقم را یه بررسی کنیم یا ببینیم الان کجا هستیم و در اینجا ایستادن خودمان چقدر مقصریم و چقدر از اینجا ایستادن ربط به رفتار تک تک ما دارد.</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">موضوع زمانی خطرناک تر میشود که می بینیم دولت و حاکمیت هم به این سندروم دچارند و حتی بیشتر از جامعه به این اصل دچارند. در حالی که یکی مثل ترامپ اون ور دنیا کاملا واقف به مشکلات اقتصادی ماست و چشم به بدتر شدن اوضاع اقتصادی ما و تصمیم به فشار به ما از این ناحیه دارد، آنوقت ما اینجا انگار نه انگار.</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">بدون تعارف هیچ برنامه، تحرک و تصمیمی از طرف دولت و حاکمیت در جهت ساماندهی و بهبود شرایط اقتصادی وجود ندارد و تصمیم گیران بیشتر دوست دارند در مورد موضوعاتی حرف بزنند که پیش پا افتاده است تا موضوعات اساسی و مشکلات بنیادی، برای همین بود که کل وزرا و بزرگتر از وزرا سر خلیج فارس کلی دلخور بودن ولی مشکلات مبرهن و آشکار حوزه های مدیریت خودشان را انکار می کنند یا با ان شالله و ماشالله سر و ته داستان را هم میارند.</font></div><div><br></div> text/html 2017-10-08T08:58:34+01:00 delnevashtehae1moj.mihanblog.com 1 http://delnevashtehae1moj.mihanblog.com/post/275 <font face="Mihan-Iransans" size="3">هر روز &nbsp;مردم از هم میپرسن خوبی ؟ وهمه هم میگوییم خوبم !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!</font><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">اگه به رفتن در گذشته ادامه بدی ، با هزار گذشته درگیر میشی بدون هیچ آینده ای</font></div> text/html 2017-09-28T05:58:56+01:00 delnevashtehae1moj.mihanblog.com حیف http://delnevashtehae1moj.mihanblog.com/post/274 <div>&nbsp;<font face="Mihan-Iransans" size="3">مادرم آن روز ها همه چیز برایش حیف بود جز خودش ...</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">یک صندوق چوبی بزرگ داشت پر از چیزهای حیف ...</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">در خانه ما به چیزهایی حیف گفته می شد که نباید آنها را مصرف می کردیم ...نباید دست می زدیم</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">فقط هر چند وقت یک بار می توانستیم آنها را خیلی تند ببینیم و از شوق داشتن آنها کیف کنیم</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">حیف مادرم که دیگر نمی تواند در صندوق حیف را باز کند و چیزهای حیف را دربیاورد و با دست های ظریف و سفیدش آنها را جلوی چشمان میشی و پر احساسش بگیرد و از تماشای آنها لذت ببرد.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">مادرم هیچ وقت خود را جزو چیزهای حیف به حساب نیاورد!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">دستهایش،چشم هایش، موهایش، قلبش، حافظه اش، همه چیزش را به کار انداخت و حسابی آنها را کهنه کرد.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;داشته هایش آنقدر کهنه شد که وصله بردار هم نیست...</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">حیف مادرم که قدر حیف ترین چیزها را ندانست. قدر خودش را ندانست و جانش را برای چیزهایی که اصلا حیف نبودند تلف کرد.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp; یک روز از خواب بیدار می شوی نگاهی به تقویم می اندازی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">نگاهی به ساعتت</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">و نگاهی به خود خودت در آینه&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">و می بینی هیچ چیز و هیچ کس جز خودت حیف نیست&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">لباسهای اتو کشیده غبارگرفته مهمانی ات را از کمد بیرون می آوری</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">گران ترین عطرت را از جعبه بیرون می آوری و به سر و روی خودت می پاشی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">ته مانده حساب بانکی ات را می تکانی و خرج خودت می کنی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">یک روز از خواب بیدار می شوی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">و به کسی که دوستت دارد بدون دلهره و قاطعانه میگویی</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">صبح بخیر عزیزم وقت کم است لطفا مرا بیشتر دوست بدار&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">یک روز، یکی از همین روزها وقتی از خواب بیدار می شوی متوجه می شوی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">بدترین بدهکاری بدهکاری به قلب مهربان خودت هست&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">و هیچ چیز و هیچکس جز خودت حیف نیست !</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">فرصت&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">یک فرصت را اگر بگذاری که بگذرد .</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">این زمان ،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">میشود آن زمان ....</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">میشود بسان چای یخ کرده روی میز</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">که با عشق دم کرده بودی و یادت رفته ،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">و حالا با هیچ قند و شکلاتی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">به مذاق هیچ طبعی خوش نمی اید..</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">چقدر هر سال استرس اجرای مراسم تاسوعا راداشتی امسال تاسوعا امدوشما ....................چقدر دلم برایت تنگ شده این روزها جا خالی های زندگیم بیشتر از هر زمان دیگری به من دهن كجی میكند</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">آشوبم بیشتر از هر زمان دیگری. خسته از همه چیز . دوباره دچار كه چی بشه شده ام مثل سالهای دور كه تو تازه آسمانی شده بودی &nbsp;....دلم رفتن به كما میخواهد</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><div>خاطراتی که آدم هایش رفته اند دردناکند !</div><div>ولی خاطراتی که آدم هایش حضور دارند ، اما شبیه</div><div>گذشته نیستند به مراتب دردناکترند ...</div><div><br></div></font></div> text/html 2017-09-25T08:18:53+01:00 delnevashtehae1moj.mihanblog.com ............... http://delnevashtehae1moj.mihanblog.com/post/272 <div><font face="Mihan-Iransans" size="3">در مرحله‌ای از زندگی آدم‌ها،&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">هرچیزی روشن و امکان‌پذیر است.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">آن‌ها نه از خیال‌بافی و نه از آرزوی کارهایی که می‌خواهند در زندگی‌شان رخ دهد هراسی ندارند.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;اما با گذشت زمان، چیزهایی مثل محیط و رفتار افراد آن‌ها را متقاعد می‌کنند که&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">دسترسی به افسانه شخصی‌شان غیرممکن است...</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><div><ul><li><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">تیری که شلیک نمیشود</span></li></ul></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">صد در صد به هدف نمی خورد!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">ماندن در محیط امن زندگی</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;شاید مارا از رنج و شکست دور کند</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">اما دستاورد و افتخاری نیز صد در صد</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;برای ما به ارمغان نخواهد آورد&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">با ارزش ترین چیزهای زندگی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">اندکی بعد از بزرگترین ریسک پذیری و پذیرش خطرات سهمگین ما حاصل می شود.</font></div></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">لجبازی یك كلمه نیست!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">یک اشتباه است!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">اشتباه ویران كننده!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">كه میتواند هر دو نفر را در رابطه به زمین بزند و جایی برای بلند شدن نماند!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">لجبازی میتواند انقدر قوی باشد كه یادت برود روزی عاشق كسی بودی كه به او میگفتی نمیخواهی ناراحتی اش را ببینی!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">اما حالا خودت عامل اصلی اش شده ای!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">باعاشقانه های خود لجبازی نكنید</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">گاهی جایی برای جبران نمیماند وقتی خواستن ها بوی شهوت میدهند</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">وقتی بودن ها طعم نیاز دارند....</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">وقتی تنهاییها بی هیچ یادی از یار&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">با هرکسی پر می شود...!!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">وقتی نگاه های هرزه به هرسو روانه می شود.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">وقتی غریزه احساس را پوشش می دهد</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">وقتی انسان بودن آرزویی دست نیافتنی میشود</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">دیری نخواهد گذشت</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">حیوانات برای کوچک شمردن یکدیگر</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">به هم بگویند انسان.....!!</font></div></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">....................................................................!!!!!............</font></div> text/html 2017-09-18T02:55:48+01:00 delnevashtehae1moj.mihanblog.com اشتباه http://delnevashtehae1moj.mihanblog.com/post/271 <div><font face="Mihan-Iransans" size="3">اشتباه قضیه را متوجه شده‌اید!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">بی محلی کردن شاید اولش جواب بدهد، ولی بعد نتیجه‌اش دلسرد شدن است دلسرد شدن از شما و علاقه اش...&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">فاصله گرفتن شاید کمی باعث نزدیک‌تر شدنش باشد،&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">ولی بعد فاصله‌ای بین‌تان ایجاد می‌کند که با هیچ چیز پر نمی‌شود.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">زنگ نزدن&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">و جواب پیام ندادن&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">شاید اوایل کارآمد باشد،&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">ولی بعد نتیجه هر یک پیامش می‌شود پشیمانی.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">می‌شود سرزنش کردن خودش و احساسش،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">می‌شود پیام‌های تایپ شده ولی ارسال نشده...</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">هیچ رابطه‌ی پایداری،&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">هیچ عشق ماندگاری،&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">هیچ دوست داشتنِ همیشگی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">با کم محلی و فاصله گرفتن پیش نرفته است</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">چه برسد به اینکه به سرانجام رسیده باشد</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">-----------------</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><div>فصلی در راه است</div><div>با اشک هایی که&nbsp;</div><div>هنوز بر گونه ی خیابان نیفتاده&nbsp;</div><div>خشک می شوند</div><div>و عشق پنهانی ترین&nbsp;</div><div>رازِ پاییز است</div><div><br></div><div>#شیما_سبحانی</div></font></div> text/html 2017-09-16T11:39:34+01:00 delnevashtehae1moj.mihanblog.com تو http://delnevashtehae1moj.mihanblog.com/post/267 <div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">#عشق راهى‌ست</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">براى بازگشت به خانه</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">بعد از كار، بعد از جنگ</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">بعد از زندان، بعد از سفر</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">من فكر مى‌كنم</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">فقط عشق مى‌تواند</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">پایان رنج‌ها باشد</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">من همان سربازى‌ام</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">كه در وسط جنگ</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">محبوب‌اش را</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">فراموش نكرده است</font></div><div><br></div><div>#رسول_یونان</div></div><div><font size="4">ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﺯ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻮﺩﻥ ﻫﻢ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ...</font></div><div><font size="4">ﺩﻭﺳﺘﺪﺍﺭ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﯾﺸﺪ...</font></div><div><font size="4">ﺣﺎﻝ ﺁﻧﮑﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ تو...</font></div><div><font size="4">ﺩﻭﺳﺘﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﺍﺳﺖ...</font></div><div><font size="4">ﺳﻌﯽ ﮐﻦ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﻧﯿﺎﺯﻣﻮﺩه ای، ﻋﺎﺷﻘﺶ ﻧﺸﻮﯼ...</font></div><div><font size="4">ﻣﻼﮎ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﻭ ﻗﺪ ﻧﯿﺴﺖ،</font></div><div><font size="4">ﻣﻌﯿﺎﺭ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﺻﺪﺍﻗﺘﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺭ ﺻﻨﺪﻭﻗﭽﻪ ﺩﻟﺶ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ...</font></div><div><font size="4">ﻭ ﻛﻼﻡ ﺁﺧﺮ،</font></div><div><font size="4">ﺩﻭﺳﺘﯽ ﺗﻤﻠﮏ ﺗﻮ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﯾﺎ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﯿﺴﺖ...</font></div><div><font size="4">ﺩﻭﺳﺘﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﻮﯾﯿﺪﻥ ﯾﮏ ﺳﯿﺐ ﺍﺳﺖ...</font></div><div><font size="4">ﺑﺪﻭﻥ ﺁﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﮔﺎﺯﯼ ﺑﺰﻧﯽ...</font></div><div><font size="4"><br></font></div> text/html 2017-09-11T08:00:05+01:00 delnevashtehae1moj.mihanblog.com بهترین اتفاق http://delnevashtehae1moj.mihanblog.com/post/270 <div><font face="Mihan-Iransans" size="4">تولد امر ناخواسته ای است&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">که همان بهتر گناهش بیفتد گردن پدر و مادرمان ؛</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">اما از تو چه پنهان !</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">من یکبار متولد شدم&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">آن هم در آغوش تو بود .</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">اینقدر برام عزیز هستی كه دیوونه میشم اگه بفهمم ناراحتی&nbsp;</font></div> text/html 2017-09-10T04:14:27+01:00 delnevashtehae1moj.mihanblog.com تو بهترین اتفاق زندگیمی http://delnevashtehae1moj.mihanblog.com/post/269 <div class="b" id="5QK4" style="display: table-row; margin-left: auto; margin-right: auto; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px;"><div class="m1" style="display: table-cell; width: auto; text-align: justify; text-align-last: justify; padding-left: 2em;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">زیباترین اتفاق :<br><br>وقتی میگویم دوستت دارم از روی عادت نیست میخواهم بدانی تو بهترین اتفاقی بودی كه برای من افتادی&nbsp;<br><br>دوست داشتن به تعداد دفعات گفتن &nbsp;و حضور نیست .حسی است كه بی كلام و حضور هم لمس میشود .<br><br>نمیدانی چقدر برایم ارزشمند بود وقتی توباتمام دلمشغولی ها و گرفتاریهایت خودت را به من میرسانی تا باهم جشن دونفره كوچك بگیریم وبهترین تولد عمرم را برایم میسازی .<br>ممنونم بابت اینكه به من فرصت دادی تا با نوك پنجه ام بلند شوم و تورا ببوسم همان لحظه ای كه تو یك عالمه مرد میشوی ومن پر از حس زن بودن ، زنانگی كردن برای تو لذتی دارد غیر قابل توصیف ..<br><br><br><br><br></font><div class="b" id="5QK4" style="display: table-row; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: start;"><div class="m1" style="display: table-cell; width: auto; text-align: justify; text-align-last: justify; padding-left: 2em;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">گفتم آهن دلی کنم چندی</font></div><div class="m2" style="display: table-cell; width: auto; text-align: justify; text-align-last: justify; padding-right: 2em; margin-bottom: 0px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">ندهم دل به هیچ دلبندی</font></div></div><div class="b" id="5QK5" style="display: table-row; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: start;"><div class="m1" style="display: table-cell; width: auto; text-align: justify; text-align-last: justify; padding-left: 2em;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">وان که را دیده در دهان تو رفت</font></div><div class="m2" style="display: table-cell; width: auto; text-align: justify; text-align-last: justify; padding-right: 2em; margin-bottom: 0px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">هرگزش گوش نشنود پندی</font></div></div><div class="b" id="5QK6" style="display: table-row; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: start;"><div class="m1" style="display: table-cell; width: auto; text-align: justify; text-align-last: justify; padding-left: 2em;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">خاصه ما را که در ازل بوده ست</font></div><div class="m2" style="display: table-cell; width: auto; text-align: justify; text-align-last: justify; padding-right: 2em; margin-bottom: 0px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">با تو آمیزشی و پیوندی</font></div></div><div class="b" id="5QK7" style="display: table-row; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: start;"><div class="m1" style="display: table-cell; width: auto; text-align: justify; text-align-last: justify; padding-left: 2em;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">به دلت کز دلت به درنکنم</font></div><div class="m2" style="display: table-cell; width: auto; text-align: justify; text-align-last: justify; padding-right: 2em; margin-bottom: 0px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">سختتر زین مخواه سوگندی</font></div></div><div class="b" id="5QK8" style="display: table-row; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: start;"><div class="m1" style="display: table-cell; width: auto; text-align: justify; text-align-last: justify; padding-left: 2em;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">یک دم آخر حجاب یک سو نه</font></div><div class="m2" style="display: table-cell; width: auto; text-align: justify; text-align-last: justify; padding-right: 2em; margin-bottom: 0px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">تا برآساید آرزومندی</font></div></div><div class="b" id="5QK9" style="display: table-row; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: start;"><div class="m1" style="display: table-cell; width: auto; text-align: justify; text-align-last: justify; padding-left: 2em;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">همچنان پیر نیست مادر دهر</font></div><div class="m2" style="display: table-cell; width: auto; text-align: justify; text-align-last: justify; padding-right: 2em; margin-bottom: 0px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">که بیاورد چون تو فرزندی</font></div></div><div class="b" id="5QKA" style="display: table-row; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: start;"><div class="m1" style="display: table-cell; width: auto; text-align: justify; text-align-last: justify; padding-left: 2em;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">ریش فرهاد بهترک می بود</font></div><div class="m2" style="display: table-cell; width: auto; text-align: justify; text-align-last: justify; padding-right: 2em; margin-bottom: 0px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">گر نه شیرین نمک پراکندی</font></div></div><div class="b" id="5QKB" style="display: table-row; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: start;"><div class="m1" style="display: table-cell; width: auto; text-align: justify; text-align-last: justify; padding-left: 2em;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">کاشکی خاک بودمی در راه</font></div><div class="m2" style="display: table-cell; width: auto; text-align: justify; text-align-last: justify; padding-right: 2em; margin-bottom: 0px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">تا مگر سایه بر من افکندی</font></div></div><div class="b" id="5QKC" style="display: table-row; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: start;"><div class="m1" style="display: table-cell; width: auto; text-align: justify; text-align-last: justify; padding-left: 2em;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">چه کند بنده ای که از دل و جان</font></div><div class="m2" style="display: table-cell; width: auto; text-align: justify; text-align-last: justify; padding-right: 2em; margin-bottom: 0px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">نکند خدمت خداوندی</font></div></div><div class="b" id="5QKD" style="display: table-row; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: start;"><div class="m1" style="display: table-cell; width: auto; text-align: justify; text-align-last: justify; padding-left: 2em;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>سعدیا</b> دور نیک نامی رفت</font></div><div class="m2" style="display: table-cell; width: auto; text-align: justify; text-align-last: justify; padding-right: 2em; margin-bottom: 0px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">نوبت عاشقیست یک چندی</font></div></div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font><br><br><br></div><div class="m2" style="display: table-cell; width: auto; text-align: justify; text-align-last: justify; padding-right: 2em; margin-bottom: 0px;"><br></div></div><div class="b" id="5QK5" style="display: table-row; margin-left: auto; margin-right: auto; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px;"><div class="m1" style="display: table-cell; width: auto; text-align: justify; text-align-last: justify; padding-left: 2em;"><br></div><div class="m2" style="display: table-cell; width: auto; text-align: justify; text-align-last: justify; padding-right: 2em; margin-bottom: 0px;"><br></div></div><div class="b" id="5QK6" style="display: table-row; margin-left: auto; margin-right: auto; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px;"><div class="m1" style="display: table-cell; width: auto; text-align: justify; text-align-last: justify; padding-left: 2em;"><br></div><div class="m2" style="display: table-cell; width: auto; text-align: justify; text-align-last: justify; padding-right: 2em; margin-bottom: 0px;"><br></div></div><div class="b" id="5QK7" style="display: table-row; margin-left: auto; margin-right: auto; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px;"><div class="m1" style="display: table-cell; width: auto; text-align: justify; text-align-last: justify; padding-left: 2em;"><br></div><div class="m2" style="display: table-cell; width: auto; text-align: justify; text-align-last: justify; padding-right: 2em; margin-bottom: 0px;"><br></div></div><div class="b" id="5QK8" style="display: table-row; margin-left: auto; margin-right: auto; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px;"><div class="m1" style="display: table-cell; width: auto; text-align: justify; text-align-last: justify; padding-left: 2em;"><br></div><div class="m2" style="display: table-cell; width: auto; text-align: justify; text-align-last: justify; padding-right: 2em; margin-bottom: 0px;"><br></div></div><div class="b" id="5QK9" style="display: table-row; margin-left: auto; margin-right: auto; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px;"><div class="m1" style="display: table-cell; width: auto; text-align: justify; text-align-last: justify; padding-left: 2em;"><br></div><div class="m2" style="display: table-cell; width: auto; text-align: justify; text-align-last: justify; padding-right: 2em; margin-bottom: 0px;"><br></div></div><div class="b" id="5QKA" style="display: table-row; margin-left: auto; margin-right: auto; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px;"><div class="m1" style="display: table-cell; width: auto; text-align: justify; text-align-last: justify; padding-left: 2em;"><br></div><div class="m2" style="display: table-cell; width: auto; text-align: justify; text-align-last: justify; padding-right: 2em; margin-bottom: 0px;"><br></div></div><div class="b" id="5QKB" style="display: table-row; margin-left: auto; margin-right: auto; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px;"><div class="m1" style="display: table-cell; width: auto; text-align: justify; text-align-last: justify; padding-left: 2em;"><br></div><div class="m2" style="display: table-cell; width: auto; text-align: justify; text-align-last: justify; padding-right: 2em; margin-bottom: 0px;"><br></div></div><div class="b" id="5QKC" style="display: table-row; margin-left: auto; margin-right: auto; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px;"><div class="m1" style="display: table-cell; width: auto; text-align: justify; text-align-last: justify; padding-left: 2em;"><br></div><div class="m2" style="display: table-cell; width: auto; text-align: justify; text-align-last: justify; padding-right: 2em; margin-bottom: 0px;"><br></div></div><div class="b" id="5QKD" style="display: table-row; margin-left: auto; margin-right: auto; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 20px;"><div class="m1" style="display: table-cell; width: auto; text-align: justify; text-align-last: justify; padding-left: 2em;"><br></div><div class="m2" style="display: table-cell; width: auto; text-align: justify; text-align-last: justify; padding-right: 2em; margin-bottom: 0px;"><br></div></div> text/html 2017-08-14T03:20:12+01:00 delnevashtehae1moj.mihanblog.com حجاب http://delnevashtehae1moj.mihanblog.com/post/260 <div><br></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">چند وقت پیش جمله ی عجیبی بر روی بیلبوردهای سطح شهر برای تبلیغ حجاب و در حمایت از زنان چادری با این مضمون درج شده بود که:</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">" بگذار به چادرت «پیله» کنند، آخر تویی که «پروانه» می‌شوی"</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">آن زمان بنده به شخصه نفهمیدم که جریان چیست و کی به کی «پیله» کرده است و اصلا ایده چنین جمله ای از کجا آمده و شأن نزول این بیلبورد چیست و خلاصه حسابی گیج شده بودم تا اینکه امروز تصاویری از پروانه شدن خانم آزاده نامداری مجری چادری صدا و سیما در سوئیس منتشر شد... همان خانم مجری که جملات قصاری در مورد «حجاب برتر» داشت و این اواخر به غیر از رنگ مشکی به رنگ دیگری هم رضایت نمی‌داد و معتقد بود که " شأنیت چادر به مشکی بودن آن است" ... منتهی از بس که مردم ناآگاه ما به او پیله کردند در سفری که به سوئیس داشت، ناگهان تبدیل به پروانه شد و چادر خود را شکافت و بدون حجاب بیرون آمد... دهان ما همینجور چهار طاق با دیدن این صحنه نادر از لحظه پروانه شدن ایشان باز مانده بود که کاشف به عمل آمد که ایشان یک بطری آب جوی تگری هم در مقابلشان است و دارند نم نم می‌خورند و حالش را می‌برند و همینجا فهمیدیم که ایشان در پروانه شدن سنگ تمام گذاشته اند... این وسط یک رِندی هم از تمام این صحنه های بدیع و نادر از دگردیسی یک «کرم چادری» به یک «پروانه آبجوخوار بی حجاب» فیلم گرفت و فیلم هم همانطور که پیش بینی می‌شد در سطح وسیع پخش شد و با استقبال مردم مواجه شد...( امیدوارم اسائه ادب نشود... این اصطلاحات کرم و پیله و پروانه مال خود طرفداران حجاب برتر است نه بنده!)</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">اینکه چه کسی این فیلم را گرفته و پخش کرده و آیا پای همسر سابق و عوامل اجیر شده ی ایشان در میان است یا خیر، یا اینکه کار موساد و سیا بوده و قصد تخریب نظام را داشته ، را ما نمی‌دانیم و اصلا شأن ما بالاتر از این است که به اینجور دعواهای خانوادگی پیش پا افتاده ورود کنیم...ما فقط جایی که احساس خطر می‌کنیم و کلیت نظام در خطر باشد وارد می‌شویم.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">ببینید... باید به قول آقای جنتی یک فاکری کرد... واقعا داریم به کجا می‌رویم؟ &nbsp;کار فرهنگی مان شده است این که قلم مو برداریم و یک غشای نازک از تقدس و دینمداری و عفت و طهارت بر روی آدمها بکشیم که ویترین نظام به هم نخورد... این که داخل مغازه چه خبر است دیگر مهم نیست... مجری خانمی که جلوی دوربین به ظاهر سوگوار یک مناسبت مذهبی ست در پشت دوربین کِرکِر می‌خندد... پری روی چادری دیگری تاب مستوری نمی آورد و &nbsp;کل سینما و تلویزیون ایران را می‌گذارد و می‌آید بیرون و مدل مینی ژوپ و بیکینی می‌شود...مدیر شبکه ی تلویزیونی با مجری شبکه اش سکس چت میکند... &nbsp;معلم قرآن مان بچه باز است...مداح مذهبی مان دنبال زن ها و دخترها موس موس می‌کند... واعظان مان جلوه ها در محراب و منبر می‌کنند ولی در خلوت از صد تا شاهزاده سرین «اومممممم آررررره» تر هستند.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">یکجا باید زنگهای خطر به صدا در بیاید و جمهوری اسلامی یک بازنگری در اصول و اهداف و روشهای خود بکند... وضع به همین شکل پیش برود در آینده زبانم لال باید شاهد فیلم لو رفته آیت الله آملی لاریجانی نیز باشیم که فرض بفرمائید در یک نایت کلاب در مسکو در حال تماشای استریپرهاست... آنوقت دیگر نمی‌شود مساله را جمع کرد و گفت چه می‌دانم نایت کلابش خصوصی بوده و استریپرها همه از بستگان بوده اند و قس علی هذا... جمع نمی‌شود... والله بالله تالله نمی‌شود!</font></div> text/html 2017-08-13T10:14:08+01:00 delnevashtehae1moj.mihanblog.com گاهی http://delnevashtehae1moj.mihanblog.com/post/265 <p class=" " style="text-align: center; line-height: 18px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="line-height: 19.5px;">یک وقتهایی است که باید به روی خودت نیاوری که راه نامطمئن است، نصفه نیمه است، پستی بلندی دارد. باید پایت را چنان بچسبانی به راه که انگار مطمئن ترین مسیر را رفته ای. چنان وقتی که پای می چسبانی به قلوه سنگهای بزرگ هنگام عبور از رودخانه</span>.</font></p><div style="text-align: center;"><font size="2"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><br></span></font></div> text/html 2017-08-07T20:38:25+01:00 delnevashtehae1moj.mihanblog.com سیستم معیوب http://delnevashtehae1moj.mihanblog.com/post/263 <div><font face="Mihan-Iransans" size="3">_در یک سیستم معیوب:&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">سعی کنید «لال بودن» را تمرین کنید! این تمرین در میزان عزیز بودن شما بسیار موثر است.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">_در یک سیستم معیوب:&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">هیچگاه کارمندان را با یکدیگر مقایسه نکنید؛&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">چون قطعا شاهد تبعیض خواهید بود.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">_در یک سیستم معیوب:&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">اگر مدیرتان ۳ یا ۴ ایراد دارد انتظار رفتنش را نکشید، چون قطعا نفر بعدی او ۴۳ ایراد دارد!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">_ در یک سیستم معیوب:&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">می توانید با کارهای کم و کوچک، محبوبیت فراوانی به دست آورید؛ فقط کافیست «زبان» خود را تقویت کنید</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">_در یک سیستم معیوب:&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">ممکن است که هر چه بیشتر کار کنید، بیشتر خوار و خفیف باشید.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">_در یک سیستم معیوب:&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">با اشکالات سازمانتان بسازید و هرگز آنها را با مدیرتان در میان نگذارید؛ درغیر این صورت یک مشکل دیگر به سازمان اضافه می شود. آن مشکل، شما هستید و در اخر اخراج!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">_در یک سیستم معیوب:&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">اشتباهات یک مدیر را هیچگاه به مدیر دیگر نگویید؛</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;در غیر اینصورت بجای یک مدیر، دو مدیر در مقابل شما موضع گیری خواهند کرد.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">_در یک سیستم معیوب:&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">با انجام کارهای مختلف و فعالیتهای به موقع، نظم شما تشخیص داده نمی شود؛</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;بلکه برای این کار راههای ساده تری هم هست.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">مثلا فقط کافیست همیشه میز کارتان را منظم نگه دارید!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">_در یک سیستم معیوب:&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">اضافه بر کارهای معمول کار اضافه ای انجام ندهید؛&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">در غیر اینصورت انتظار پاداش بیشتری نیز نداشته باشید.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">_در یک سیستم معیوب:&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">همیشه حرفها (فرمایشات) مدیرتان را تایید کنید، حتی اگر از نظر او «ماست، سیاه باشد!»</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">_در یک سیستم معیوب:&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">تنها کاری که واجب است سریع انجام دهید، کاری است که مدیر شما شخصا از شما خواسته است.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">_ در یک سیستم معیوب؛&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">آسه برو، آسه بیا، که گربه شاخت نزنه؛</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;مگر اینکه با گربه نسبتی داشته باشید!</font></div><div><br></div><div>وینستون چرچیل</div><div>کتاب : چگونه جهان را اداره کنیم</div> text/html 2017-07-26T01:29:54+01:00 delnevashtehae1moj.mihanblog.com مریم میرزاخانی http://delnevashtehae1moj.mihanblog.com/post/262 <div><font face="Mihan-Iransans" size="3">چندروزی از فوت مریم نمیگذرد و انگار هر روز كه میگذرد بیشتر مرا &nbsp;به تعظیم وامیداردتماس چند دوست كه اطلاعات بیشتری ازاو میخواستن واظهارمیكردن اطلاعات زیادی ازاودر این دنیای بی درو پیكر مجازی نیست مرا بر آن داشت تا چرخی در دنیای مجازی بزنم</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">گوگل ،فیسبوك و هزار صفحه دیگر را زیررو میكنم &nbsp;و كمتر میبایم&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">بجز تعداد معدودی عكس كه عمدتا در كنگره و سر كلاس و احیانا غافلگیرانه گرفته شده است .با خود فكر میكنم &nbsp;هیچكس نفهمید مریم كی ازدواج كرد ،خبری از عكس و لباس عروسی سفارش كریستین دیور &nbsp;در مدیا نمیابم با اینكه میدانم &nbsp;انقدر دارایی داشت &nbsp;كه عروسی قرن را مثل لیونل مسی فوتبالیست رقم بزند&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">انگشتش را نگاه میكنم خبری از سنگهای چند قیراطی در دستش نیست . خبری از هزینه ماهانه &nbsp;٣٨ هزار دلاری مراقبت پوست بیانسه در مورد او نمیابم&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">او حتی از نماد زیبایی زنانگی یعنی موهایش نیز گذشته است .تا دنیا فراتر از جنسیت به او نگاه كند&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">میدانم انقدر داشت كه &nbsp;اگر اراده میكرد هروز در گوشه ای از پنتهاوس &nbsp;نداشته اش عكسی در فضای مجازی منتشر كند ،هیكلش به اندازه كافی زیبا بود تا عكس هایی در سواحل هاوایی &nbsp;بنمایش بگذارد ! صورتش انقدر زیبا بود كه برند های غول &nbsp;لوازم ارایشی ارزو كنند تنها نیمرخی از او در كنار كرمهای چند صد دلاری انها باشد .اما دریغ از یك روژ ساده !&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">راستی اصلا دنیا نفهمید این نابغه بینظیر كی باردار شد كی زایمان كرد&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">خبری از سیسمونی میلیاردی شبیه دختر فلان فعال سیاسی &nbsp;منتشر نشد&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">به ناچار با كیورد مریم میرزاخانی &nbsp;Maryam&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">‏ Quotes Mirzakhani,s &nbsp;جستجو میكنم شاید جملاتی هر چند كوتاه از او بیابم شاید بیشتر بفهمم این همه عظمت را ! اما جز چند جمله كوتاه كه حاكی از زیبایی ریاضیات هست نمیابم !یاد حرف یكی از دوستان می افتم كه طبق معمول ناجوانمردانه قضاوت كرده و گفته بود &nbsp;احتمالا وی تك بعدی بود اما&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;مریم عاشق رمان و ادبیات بود و ارزو داشت نویسنده شود&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">دنیا مریم را بخاطر هوش و استعداد ذاتیش تحسین میكند و من علاوه بر استعدادش،رفتار اورا كه منتخب خودش هست بیشتر تحسین میكنم&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">او زیبایی زندگی را در ارامش و سادگی یافت .حتی مراسم تدفینش به خواست خودش در ارامش وسكوت و بدور از هیاهو های &nbsp;كاذب &nbsp;دنیای امروز برگزار شد .</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">مریم تبلور ارامش "گمشده " بشر امروزی بود&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">و این از ان هوش سرشار جز این انتظار نمیرفت&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">دلم میخواهد مثل بقیه برای روح او ارامش ابدی ارزو كنم&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">اما میبینم او خود عینیت ارامش بود&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">چه مینویسم كه این جملات اب بارانی است درسبو...</font></div> text/html 2017-07-25T02:23:31+01:00 delnevashtehae1moj.mihanblog.com روز دختر راتبریك نمی گویم http://delnevashtehae1moj.mihanblog.com/post/258 <div><font size="3" face="Mihan-Iransans">روز دختر را تبریک نمی گوییم</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">دکتر مجتبی لشکربلوکی، استاد دانشگاه صنعتی شریف&nbsp;</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">آمدم به مناسبت روز دختر، بنویسم «روز دختران مبارک!» ولی احساس کردم که&nbsp;</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">دختر&nbsp;</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">روز نمیخواهد!</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">تبریک هم نمی خواهد!</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">به جای آنکه با همان ذهنیت قدیمی به آنان تبریک بگوییم، کمی متفاوت عمل کنیم.</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">سقف های شیشه ای را برداریم. به دختران اعتماد کنیم و آنان را به تجربه های بزرگ دعوت کنیم و بگذاریم از حلقه بسته تجربه های کوچک، قابلیت رشد نایافته و دوباره تجربه های کوچک رهایی پیدا کنیم. البته سقف های شیشه ای اول باید در ذهن من و شما برداشته شود.&nbsp;</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">به جای آنکه دایره ناموس را خواهر، مادر و همسر خود تعریف کنیم، بپذیریم که همه ناموس ما هستند. به همه دختران، مادران و همسران به دیده احترام نگاه کنیم. همچنین لازمست که منظورمان از ناموس را هم درست تعریف کنیم که ناخودآگاه قفس و محدودیت نشویم.&nbsp;</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">برای شان جُک نسازیم. با این جُک های سیاه، اعتماد به نفسی که کم کم دارد در نهاد دختران این سرزمین پا می گیرد را لگدمال نکنیم.&nbsp;</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">بگذاریم زنان و دختران در طراحی سازمان، شهر و کشور نقش بیشتری داشته باشند. شهرهای ما مردانه و بی روح ساخته شده است. اگر می گذاشتیم نگاه لطیف آنان مجال &nbsp;بروز می یافت شاید از این زندگی ماشینی امروز همه ما کلافه نمی شدیم. آنان نکاتی را می بینند که ما نسبت به آن ها کور هستیم.&nbsp;</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">در انتها تاکید می کنم که ما مردان لازم نیست کاری بکنیم. این دختران و زنانی که من می شناسم هم توانمندی و هم جسارت این را دارند که جایگاه خود را باز بیابند. تنها کاری که ما باید بکنیم این است که مانع نشویم. ذهنیت مان را عوض کنیم و مرد باشیم. &nbsp;</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">⭕️اگر چنین کنیم، آنگاه می شود به خودمان تبریک بگوییم. روز دختر را به مردانی تبریک می گویم که با اندیشه ای باز و همراه با اعتماد موانع فعال شدن نیمی از جامعه ما را برطرف می کنند.</font></div>